• Mrs. Beach’s Class Schedule                                       

  7:40-7:50                KBCE News

  8:00-8:50                Beach-Science (Bailey) Crook Humanities (Beach)                           Bailey Math (Crook)

  8:55-9:45                Beach-Science (Crook) Crook Humanities (Beach)                                       Bailey Math (Bailey)

  9:50-10:40              Champ time

  10:45-11:35            Specials/ Conference

  11:35-12:30            Beach-Math (Beach) Crook-Humanities (Crook)                                       Bailey-Humanities (Bailey)

  12:30-1:00              Recess

  1:00- 1:30               Lunch

  1:30-2:40                Beach-Science (Beach) Crook-Humanities (Crook) Bailey-Humanities (Bailey)

  2:40-2:50                Circle Up

  2:50-2:55                Dismissal